Excellent service that always places the customer first.

Motiverende Onderhoudvoering Deel 2

Description

Beskrywing

Leerlinge kom met probleemgedrag na vore wat dikwels diepgesette gedragsverandering verg. Hierdie is Deel 2 van ‘n drie-deel reeks wat Motiverende Onderhoudvoering aanpak as ‘n strategie om gedragsverandering teweë te bring. Hierdie artikel handel oor die strategieë om ‘n aangesig tot aangesig onderhoud met ‘n leerling te voer wat ‘n verandering in gedrag benodig.

Besin oor jou sterkpunte en erken wat jy goed doen in die gemak van jou eie huis, terwyl jy 10 SACE CPTD punte verdien en regmaak vir die GGBS op jou skool.

SACE Endossement Inligting
  • Tipe 1
  • 10 SACE CPTD (VPOO) punte
  • Tydsduur: 61 minute.

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Motiverende Onderhoudvoering Deel 2”

Your email address will not be published.